Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

A Concorde Értékpapír Zrt. weboldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata – így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása – kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

 

Információk

A Concorde Értékpapír Zrt. weboldalain közzétett információk és adatok tájékoztató jellegűek, a Concorde Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljeskörű voltáért. Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. Kérjük, hogy üzleti döntéseinek meghozatala előtt mindenképpen kérjen közvetlen felvilágosítást társaságunktól, annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetők legyenek.

 

Személyes adatok kezelése

Ön interneten keresztül megadhatja részünkre e-mail címét, illetőleg telefonszámát, amennyiben igényli, hogy az Ön részére a Concorde Értékpapír Zrt-vel vagy valamely leányvállalatával, illetve szolgáltatásaikkal kapcsolatos tájékoztató anyagokat küldjünk az Ön részére, illetőleg kapcsolatba lépjünk Önnel. IP címének megadásával Ön lehetővé teheti számunkra a weboldalaink látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását. Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Concorde Értékpapír Zrt. ezen adatait nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. A Concorde Értékpapír Zrt. kijelenti, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli.

 

Az internet biztonsága

Az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet. A Concorde Értékpapír Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban annak működési zavaraiból, az azok által közölt adatok illetéktelen személy által történő megváltoztatásából, illetve amelyek információ továbbítási késedelemből, vonal vagy rendszerhibából, vagy számítógépes vírus által okozottan származnak.

 

Közösségi média

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! A tájékoztatóban meghatározott feltételek a Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban Concorde) oldalának valamennyi látogatójára kötelező érvényűek!

Az oldalon olvasható információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak. Az oldalon található bejegyzések olyan adatokat, előrejelzéseket, információkat tartalmaznak, amelyeket a bejegyzések készítői megbízhatónak és pontosnak tartanak, azonban a leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban a Concorde, illetve a bejegyzések készítői semmilyen felelősséget nem vállalnak. A bejegyzésekben foglalt adatok és információk felhasználása a felhasználó kizárólagos felelősségére történik.

A Concorde alkalmazottai a bejegyzésben szereplő értékpapírokban és befektetési eszközökben pozíciókkal rendelkezhetnek, melyek bármikor megváltozhatnak. A bejegyzésekben szereplő információkra, véleményekre és előrejelzésekre a piaci viszonyok változása hatással lehet. A bejegyzésekben foglalt információk önmagukban nem feltétlenül elégségesek befektetési vagy egyéb döntések meghozatalához. Felhívjuk figyelmét a bejegyzésekben foglalt információk és más forrásokból származó egyéb információk egybevetésének esetleges szükségességére. A Concorde semmilyen felelősséget nem vállal a bejegyzésekben szereplő információkon alapuló döntésből eredő esetleges károkért.

A bejegyzések a Concorde kizárólagos szellemi tulajdonai, jogi védettség alatt állnak; kizárólag a Concorde kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásával adhatóak át, illetve tehetőek hozzáférhetővé harmadik személy részére. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Concorde oldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok személyes használatot meghaladó, vagy attól eltérő használata szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Concorde minden tudomására jutott jogsértéssel, illetve jogsértésre gyanút adó magatartással szemben fellép.

A Concorde nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek az internetes oldallal kapcsolatban annak működési zavaraiból, az azon közölt adatok illetéktelen személy által történő megváltoztatásából, illetve amelyek információtovábbítási késedelemből, vonal vagy rendszerhibából, vagy számítógépes vírus által okozottan származnak. A bejegyzésekben foglalt információ felhasználása automatikusan a jelen jogfenntartási nyilatkozatban foglaltak elfogadását jelenti.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Concorde oldaláról más cégek és egyéb szervezetek oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Concorde nem vállal felelősséget. Ezen oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A Concorde kijelenti, hogy az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére és adatkezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit mindenkor maradéktalanul betartja.

Te mire spekulálsz?

Hozd ki a legtöbbet befektetéseidből a Concorde szakértőinek segítségével. Olvasd minden nap a legforróbb tőkepiaci sztorikat vagy hallgasd meg aktuális podcast adásunkat!

Concordeblog

Számlanyitás

Számlanyitás

Számlanyitás
Demó kipróbálása

Demó kipróbálása

Demó kipróbálása
Hagyj üzenetet

Hagyj üzenetet

Hagyj üzenetet
Megszakítás